“Европската унија се наоѓа во средина на мноштво на надополнувачки кризи. Можната сецесионистичка криза поттикната од Брегзит е последната манифестација на ранливоста на Европа и на намалената атрактивност на европската интеграција. Зголемениот недостаток на единство, предизвикан од неспособноста да се надминат поделбите и да се постигне консензус, станува евидентна во пристапот на ЕУ кон моменталната финансиска и бегалска криза. Истото може да се каже и за политиката на проширување – која е драматично забавена, најмногу поради недостатокот на политичка волја и цврсто лидерство во ЕУ и во одредени земји-членки, за конечно да се комплетира процесот на обединување на континентот. Ако се игнорира трендот на зголемувањето на заканите, прашање на време е кога ситуацијата ќе ескалира и ќе ја соочи ЕУ со дополнителна криза во непосредното соседство.” се вели во текстот „Враќање на трансформативната моќ на Европската Унија на Западниот Балкан“ на Зоран Нечев, постар истражувач и програмски координатор на Центарот за европска интеграција при Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје. Подготовката и издавањето на овој текст е поддржано од Европскиот фонд за Балканот.

Целата анализа можете да ја прочитате на следниот линк:

Reinstating the Transformative Power of the European Union in the Western Balkans

Анализата може да се преземе на следниот линк:

https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2016/10/Reinstating-the-Transformative-Power-of-the-European-Union-in-the-Western-Balkans.pdf