logo

Како да се унапреди вклучувањето на граѓанските организации во давањето на услуги?

Share on facebook
Share on twitter

Овој краток документ за јавна политика е подготвен во рамки на проектот „Граѓанските организации како даватели на услуги: унапредување на практиките и зголемување на можностите“, спроведен од Институтот за демократија „Социетас цивилис“ Скопје (ИДСЦС) во периодот јули – ноември 2015 година, а поддржан од Балканскиот фонд за јавни политики. Целта на проектот е да ги идентификува можностите и предизвиците за поефективно вклучување на граѓанските организации во обезбедувањето услуги низ различни области.

Целосниот документ може да го најдете на следниот линк:
http://idscs.service-provisions-CSOs-IDSCS-mk.pdf

Поврзани објави