seldi event 29 30 oct 2015

На 29 и 30 октомври 2015 година, иницијативите SELDI и ANTICORRP организираа дводневна конференција во Подгорица за да дискутираат за најдобрите методи за трансформирање на современите истражувања во доброто управување и борбата против корупцијата во ефикасни мерки за политика и застапување со локалните и регионални засегнати страни. Учесниците се фокусираа на улогата на граѓанското општество во оцена на учинокот на постојните антикорупциски мерки и ја нагласија потребата од посилна соработка со јавните институции, медиумите и општата јавност. Учесниците ја забележаа значајноста на слободниот пристап до податоци, како базите за јавни набавки, имотна состојба, финансиски ревизии на јавни претпријатија како и извештаите и препораките на Европската комисија.