logo

SELDI конференција – Зајакнувајќи ги застапувачките активности на граѓанските организации во борба против корупција во критичните сектори на Југоисточна Европа

seldi event 29 30 oct 2015
Share on facebook
Share on twitter

seldi event 29 30 oct 2015

На 29 и 30 октомври 2015 година, иницијативите SELDI и ANTICORRP организираа дводневна конференција во Подгорица за да дискутираат за најдобрите методи за трансформирање на современите истражувања во доброто управување и борбата против корупцијата во ефикасни мерки за политика и застапување со локалните и регионални засегнати страни. Учесниците се фокусираа на улогата на граѓанското општество во оцена на учинокот на постојните антикорупциски мерки и ја нагласија потребата од посилна соработка со јавните институции, медиумите и општата јавност. Учесниците ја забележаа значајноста на слободниот пристап до податоци, како базите за јавни набавки, имотна состојба, финансиски ревизии на јавни претпријатија како и извештаите и препораките на Европската комисија.

Поврзани објави