Степени на буџетска транспарентност

Share on facebook
Share on twitter

Документот може да го симнете на следниот линк: http://https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2021/11/project-2.png/2009/08/rezultati.xlsx

Објави поврзани со проектот