logo

Број 47: Ефикасна пазарна економија и социјална (не)еднаквост

Share on facebook
Share on twitter

Целосниот документ “Политичката мисла број 47: Ефикасна пазарна економија и социјална (не)еднаквост” може да го најдете на следниот линк: http://idscs/broj-47/pm-47.pdf

Поврзани објави