logo

Презентација на истражување на јавно мислење „Перцепции за состојбата со судирот на интереси и проценка на напредокот на Македонија во Европските интеграции“

dsc 0117
Share on facebook
Share on twitter

dsc 0117

Работата на општинската администрација и процесите на јавните набавки се умерено транспатентни додека непотизмот, праксата „услуга за услуга“ и судирот на интереси во работата на општинската администрација се честа појава. Споредено со изминатите години, зацврстена е позицијата на мнозинство граѓани кои не се подготвени да направат отстапки околу името и покрај поддршката за влез во ЕУ а 42% сметаат дека Македонија воошто не е подготвена за членство во Европското семејство.

dsc 0124

Ова се само мал дел од наодите од спроведеното истражување на јавното мислење на тема „Перцепции за состојбата со судирот на интереси и проценка на напредокот на Македонија во Европските интеграции“, како дел од проектот „Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација“. Целокупното истражување беше презентирано на 22 мај 2014, со почеток во 11 часот во хотелот „Квинс“. Презентацијата на истражувањето беше проследена со јавна дебата насловена „Македонија на патот кон Европската унија: моментални перцепции на граѓаните“ на која земаа учество истакнати домашни експерти за Европските интеграции.

dsc 0156

На настанот, најпрво Јован Близнаковски од Институтот за демократија СОЦИЕТАС ЦИВИЛИС Скопје (ИДСЦС), го претстави проектот „Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација“ кој е овозможен со финансиска поддршка на Европската Унија преку програмата IPA Civil Society Facility, а е имплементиран од трите партнерски организации, Институтот за демократија СОЦИЕТАС ЦИВИЛИС Скопје (ИДСЦС), Охрид Институтот за економски стратегии и меѓународни односи (ОИ) и Македонскиот институт за медиуми (МИМ).dsc 0094

Во продолжение, Владимир Мисев, претседател на ИДСЦС, ги претстави главните наоди од истражувањето на јавното мислење „Перцепции за состојбата со судирот на интереси и проценка на напредокот на Македонија во Европските интеграции“. Извештајот од целосното истражување ќе биде достапен на веб-страницата на ИДСЦС (www.https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2021/11/project-2.png.org.mk) во текот на следната недела.dsc 0160

Поканети гости во делот на дебатата беа доц. д-р Иван Дамјановски и доц. д-р Јулија Брсакоска Базеркоска од Правниот факултет „Јустинијан први“ и д-р Малинка Ристевска Јорданова, директор на Институтот за европска политика (ЕПИ). Дамјановски низ споредбена анализа на наоди од изминатите години, укажа на константно позитивните перцепции на граѓаните кон пристапувањето во Европската Унија, но и извесен тренд на намалување на оваа поддршка во последните 5 години. Доц. д-р Јулија Брсакоска Базеркоска истакна дека на патот кон ЕУ потребно е да се исполнат уште бројни политички и економски критериуми и реформи од јавната сфера и дека и по евентуалниот пристап, потребни се подолготрајни периоди на адаптација и прилагодување кон европската реалност. На крајот д-р Малинка Ристевска Јорданова го отвори прашањето околу состојбата на стагнација во реформите и преговорите како и прашањето за перцепциите на Европската Унија кон нас, кои се ретко дискутирани и анализирани.
Презнетацијата на главните наоди од истражувањето на јавното мислење „Перцепции за состојбата со судирот на интереси и проценка на напредокот на Македонија во Европските интеграции“ може да биде преземена тука.

Поврзани објави