logo

Македонските државјани во странство – Глас ЗА гласање во странство

Share on facebook
Share on twitter

Институтот за демократија „Социетас Цивилис“-Скопје (ИДСЦС) спроведе истражување за изборниот модел за гласање во странство во рамките на кое се реализираше и првата онлајн анкета наменета за државјаните на Република Македонија во странство. Како резултат на таа анкета е подготвен аналитичкиот анкетен извештај „Македонските државјани во странство – Глас ЗА гласање во странство“ во кои се претставени и анализирани запознаеноста и нивниот интерес за гласање во странство, изборните правила, политичката ориентација и врските со матичната држава. На овој начин ИДСЦС има за цел да внесе нови информации и аргументи во секогаш актуелната дебата за изборната политика и да придонесе кон креирање на изборен систем кој соодветно ќе одговори на потребите на граѓаните на Република Македонија.

Целосниот документ може да го најдете на следниот линк: http://idscs.glasanjevostranstvoanalitickizveshtaj.pdf

Поврзани објави