logo

Надминување на етничката сегрегација во училиштата – бриф

trainpublication201311
Share on facebook
Share on twitter

trainpublication201311

Институтот за демократија СОЦИЕТАС ЦИВИЛИС – Скопје (ИДСЦС), во соработка со граѓанската организација „Зашто не“ од Сараево, Босна и Херцеговина, го објавија брифот за јавна политика „Надминување на етничката сегрегација: Како да се интегрираат јавните училишта во Македонија и Босна и Херцеговина“. Брифот е продуциран во рамките на ТРАИН програмата 2013 спроведена од Германскиот совет за меѓународни односи (ДГАП).
Автори на брифот се Сара Барбиери и Јован Близнаковски од ИДСЦС и Роска Вргова од „Зашто не“. Целосниот текст на англиски јазик може да го превземете тука, а македонската верзија од истиот може да ја превземете тука.

Поврзани објави