logo

Глобално водство, соседство и односи со Бугарија

Во овој извештај се анализирани наодите од истражувањето „Глобално водство, соседство и односи со Бугарија“, спроведено за прв пат од страна на Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Институтот за демократија „Социетас цивилис“ (ИДСЦС). Истражувањето „Глобално водство, соседство и односи со Бугарија“, како и други истражувања на МЦМС и ИДСЦС, претходни и кои следуваат, треба да послужат во информирана јавна дебата за предизвиците на Македонија во натамошните евроатлантски интеграции.
Целосниот документ може да го најдете на следниот линк: http://idscs.2009/08/celosen%20izvestaj.pdf

Поврзани објави