logo

Повик за објавување на текстови

call for papers rrpp
Share on facebook
Share on twitter

call for papers rrpp

Центарот за емпириски културни студии на Југоисточна Европа (Србија), Институтот за демократија “Социетас Цивилис” – Скопје (Македонија), „Социјално истражување на Косово“ (Косово) и Центарот за општествени истражувања “Аналитика” (Босна и Херцеговина) објавуваат повик за научни трудови за изданието „Живот за утре – општествени трансформации во Југоисточна Европа“. Рокот за доставување на текстови е 20 јануари 2014 година. Изданието ќе биде објавено на англиски јазик. Во прилог е повикот за трудови на англиски јазик.

Поврзани објави