call for papers rrpp

Центарот за емпириски културни студии на Југоисточна Европа (Србија), Институтот за демократија “Социетас Цивилис” – Скопје (Македонија), „Социјално истражување на Косово“ (Косово) и Центарот за општествени истражувања “Аналитика” (Босна и Херцеговина) објавуваат повик за научни трудови за изданието „Живот за утре – општествени трансформации во Југоисточна Европа“. Рокот за доставување на текстови е 20 јануари 2014 година. Изданието ќе биде објавено на англиски јазик. Во прилог е повикот за трудови на англиски јазик.