logo

Изгубени во транзицијата – граѓанска вклученост во транзиционите промени во општествата од Западен Балкан

rrppohrid
Share on facebook
Share on twitter

rrppohrid

Центарот за емпириски културни студии на Југоисточна Европа (Србија), Институтот за демократија “Социетас Цивилис” – Скопје (Македонија), „Социјално истражување на Косово“ (Косово) и Центарот за општествени истражувања “Аналитика” (Босна и Херцеговина), во соработка со Катедрата за политички науки при Правниот факултет “Јустинијан први”, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” од Скопје, објавуваат повик за научни трудови за меѓународна конференција

“Изгубени во транзицијата – граѓанска вклученост во транзиционите промени во општествата од Западен Балкан”

Конференцијата ќе се одржи на 6 и 7 јули 2013 година во Скопје, Република Македонија

Конференцијата е огранизирана како дел од проектот „Отпор кон социо-економски промени во општествата на Западен Балкан. Тестирање на две теории на социјален развој“спроведуван во рамски на Регионалната програма за истражувања во Западен Балкан (РРПП), водена од Универзитетот во Фрибург и финансирано од Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ), Федерален департман за надворешни работи.

Повикот и инструкциите за аплицирање се достапни тука (англиски јазик). Сите заинтересирани треба да испратат резиме на трудот до 10 јуни 2013. Пред подготвувањето на резиме задоложително консултирајте ги инструкциите во повикот.

Поврзани објави