Број 41: Избори и политички партии

politicka misla logo
Share on facebook
Share on twitter

politicka misla logo

Уредувачкиот колегиум на тромесечното издание „Политичка мисла“ своето 41-во издание го посвети на темата „Избори и политички партии“. Истовремено разгледувајќи теоретски концепт и концепт на реалната политичка состојба ова издание на „Политичка мисла“ е едно од најпровокативните до сега. Отвора жива дебата за политичката партиципација и ефектите на изборен бојкот, исто така претставени се неколку интересни текстови на теми кои се релевантни на локално но и на интернационално ниво.

Објави поврзани со проектот