logo

Заедно за Евроатлантската перспектива

Share on facebook
Share on twitter

Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Институтот за демократија (ИДСЦС) во јули 2012 г. спроведоа истражување за ставовите на граѓаните за надворешната политика на Република Македонија и односите со Европската Унија (ЕУ), што се состои од прашања кои се однесуваат на стратешката ориентација на Македонија во надворешната политика и постигнувањата на Владата на тој план, како и на процесот на интеграцијата во Европската Унија.

Целосниот документ може да го најдете тука: http://idscs/2009/08/zaedno_za_evroatlantskata%20perspektiva_podeleni_za_posvetenosta.pdf

Поврзани објави