logo

Мислења и ставови за состојбата со корупцијата и работата на антикорупциските институции во Македонија

Share on facebook
Share on twitter

Мислења и ставови за состојбата со корупцијата и работата на антикорупциските институции во Македонија ги има следните цели:

-Да се проценат експертските мислења за состојбата со корупцијата во Македонија

– Да се обезбеди експертска евалуација за работата на различни државни институции кои имаат овластувања во борбата со корупцијата

– Да се обезбеди експертската евалуација за работата и составот на Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК)

Целосниот документ може да го најдете на следниот линк:  http://idscs/zaklucoci%20od%20ekspertska%20fg%20za%20antikorupcija%20https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2021/11/project-2.png.pdf

Поврзани објави