logo

Проектен Тим

kickoffphoto
Share on facebook
Share on twitter

kickoffphoto

Во рамките на Проектот „Европеизација преку имплементација на правото во Западен Балкан“ вклучени се:

Зоран Илиевски – Проектен Координатор

Марко Кмезиќ – Истражувачки Координатор

Владимир Мисев – Истражувач

Аднан Кадрибашиќ – Истражувач

Сања Кмезиќ – Истражувач

Адалета Бибезиќ – Истражувач

Греса Цака – Истражувач

Флориан Бибер – Интернационален Истражувачки Ментор

Александар Талимџиоски – Сметководител

Поврзани објави