Број 36: Стратегии за регионална енергетска безбедност

Share on facebook
Share on twitter

Публикацијата Број 36 со наслов „Стратегии за регионална енергетска безбедност“ можете да ја превземете на следниот линк:  http://https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2021/11/project-2.png/broj-36/pm%2036.pdf.

Објави поврзани со проектот