NEU logo proba quer 4C RZ                        

Институтот за демократија го има задоволството да ве информира дека започнува со проектот: Европеизација преку владеење на правото.
Имплементација во западен Балкан финансиран од Програмата за промоција на регионални истражувања. Проектот ќе биде спроведен заедно со индивидуални истражувачи од БИХ, Косово, Македонија, Црна Гора и Србија.
Времетраење- Јануари 2012 – Јуни 2013

Повеќе