logo

Презентација на анкета за Собрание на Република Македонија

201107151400410
Share on facebook
Share on twitter

201107151400410

На 27.јануари 2012 година, во Собранието на Република Македонија, ИДСЦС го презентираше своето последно истражување за перцепциите на јавноста за работата на Собранието на Република Македонија. Истражувањето им беше презентирано на медиумите од страна на Владимир Мисев додека збор земаа и Марјан Маџовски (шефот на кабинетот на Претседателот на Собранието) и Филип Чапароски (програм менаџер на Вестминстер фондацијата за демократија).

Ова истражување е дел од соработката помеѓу ИДСЦС и Вестминстер фондацијата за демократија а се однесува на евалуација на работата на Собранието од страна на јавноста преку мерење на перцепции.

Презентацијата можете да ја најдете тука.

Поврзани објави