Настани поврзани со проектот

item

Обука за обучувачи во рамките на проектот- “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите “ во Осогово

Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку...

item

Обука за зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Маврово

Последната од циклусот обуки за подготовка на ЕУ проектни апликации како дел од проектот “Зајакнување на цивилното општество преку...

item

Обука за Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Скопје

Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност...

item

Обука за Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Крушево

Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност...

item

Обука за Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Пробиштип

Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност...

item

Обука за Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Велес

Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност...

item

Обука за Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Струмица

Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност...

item

Обука за Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Струга

Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност...

item

Обука за Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Берово

Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност...

item

Спроведена втора активност – Јавни настани

Седум јавни трибини на тема “ЕУ Фондовите – можност или предизвик за граѓанското општество” беа организизани во јуни и...