Број 32: Предизвици при имплементирањето на правото во Македонија и регионот

civil_society
Share on facebook
Share on twitter
civil_society

 

 

 

ВОВЕД

– Владеење на правото

АКТУЕЛНО

– Предизвиците кон имплементација на владењеето на правото во Македонија и регионот

– Праксата на добро владеење преку транспарентна примена на владеењето на правото, односно подобро законодавство во контекст на европските интеграции

– Приоритети во животот на секој граѓанин на Европа

– Примената на владеењето на правото во Албанија: идни предизвици

– Анти-корпуциски активности во земјите на Западен Балкан

– Борбата против корупцијата и интеграцијата во ЕУ во Србија и на Западен Балкан

– Воспоставување на Академијата за судии и јавни обвинители и нејзините активности

– Назначајните предизвици со кои се соочуваат Црна Гора и Западен Балкан

– Хоризонтална отеченост во примената на владеењето во правото: соработката меѓу судството и анти-корупциската активност во Македонија

– Осврт: “Законот” на Клод Фредерик Бастијат (1801-1850)

– Политичка одговорност за воспоставување на ефикасно владеење во правото

– Спречување на тортурата во Македонија

– Јазик на омраза vs. слобода на говор на правните системи на САД и Европа и некои искуства во Југоисточна Европа

– За правото и за етиката!

– Преглед на миграциската политика и политиката кон бегалците во Бугарија и Македонија како дел на пристапниот процес кон ЕУ

 

 Списанието во електронска форма може да го преземете тука

Објави поврзани со проектот