logo

Обуки за Унапредување на Медиумската писменост во Куманово

Share on facebook
Share on twitter
На 4 – 5ти и 11-12 март 2011  во Куманово се оддржаа  обуки со цел  “Унапредување на медиумската писменот во образованието во Република Македонија”. Со обуките беа опфатени над 60 наставници по мајчин јазик од основните и средните училишта од Куманово, а предавачи беа Сеад Џигал, Назим Рашиди, Петрит Сарачини и Сефер Тахири.
Проектот го спроведуваат Македонскиот институт за медиуми, Институтот за демократија, Европскиот центар за новинарство од Холандија, Министерството за образование и наука на Република Македонија и Бирото за развој на образованието. Финансиската поддршка е обезбедена преку програмата МАТРА на холандското Министерство за надворешни работи.
На 4 – 5ти и 11-12 март 2011  во Куманово се оддржаа  обуки со цел  “Унапредување на медиумската писменот во образованието во Република Македонија”. Со обуките беа опфатени над 60 наставници по мајчин јазик од основните и средните училишта од Куманово, а предавачи беа Сеад Џигал, Назим Рашиди, Петрит Сарачини и Сефер Тахири.

Проектот го спроведуваат Македонскиот институт за медиуми, Институтот за демократија, Европскиот центар за новинарство од Холандија, Министерството за образование и наука на Република Македонија и Бирото за развој на образованието. Финансиската поддршка е обезбедена преку програмата МАТРА на холандското Министерство за надворешни работи.

Поврзани објави