logo

Број 8: “Религија, етика, толеранција”

Share on facebook
Share on twitter

Во овој број ќе најдете стручни текстови за религијата како фактор во цивилното општество и политиката, за толеранцијата како современ филозофски концепт и за етиката во политиката.

Списанието во електронска форма може да го преземете тука

Поврзани објави