logo

Број 5: “Сиромаштија”

siromastija


Во овој број ќе најдете стручни текстови за начините за сузбивање на
сиромаштијата преку политиките на ЕУ, образованието и децентрализацијата, како и за половата нееднаквост која ја создава.

 

siromastija

 

 

 

anna-przygodzka---polska---povertyСодржината на списанието е следна:

-Концептот за сиромаштијата во ЕУ
-анализа и применливост на искуствата во Македонија
– Регионалната политика на Европската унија за сузбивање на сиромаштијата
– Сиромаштијата,образованието и децентрализацијата во македонија
– Проблемот на сиромаштијата низ призмата на половата нееднаквост
– Критика на сиромаштијата – Глобализација на сиромаштијата
– Сиромаштијата на агендата на социјалните форми- самрак или зазорување
– Ангажмани на Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка
– Иднината на Пактот за стабилност и пораст се наоѓа пред суд
– Земјите-кандидати за членство во ЕУ низ предакцесиониот период
– Сиромаштијата како ропство – Валтер Халштајн -голем Европеец
– Процес: ЕУ едукација на македонското општество
– Иднината на слобода
– Декларација на ООН А/РЕС/46/141,17. декември 1991 за Меѓународна
соработка за сузбивање на сиромаштијата во земјите во развој

Списанието во електронска форма може да го преземете тука

Поврзани објави