logo

Број 30: Политичката мисла во цивилното општество

civil_society
Share on facebook
Share on twitter
civil_society

Јубилејното, 30-то издание на Политичка мисла е посветено на улогата на цивилното општество како контролор на власта  но и арена која приближува луѓе и идеи.

АКТУЕЛНО

– Предавање одржано од Министерот за надворешни работи на Република Турција

– Граѓански организации како организации од витално значење за демократски општества

– Европската интеграција на Република Македонија

– Парламентарната демократија кај нас

– Улогата на граѓанското општество во Латвија и Македонија

– Владеењето на правото – темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија

– Медиумите

– робови на сопствената неслобода

– Улогата на граѓанското општество во современото општество

– примерот на Македонија

– Граѓанското општество во Република Македонија: историја на паралелни светови

– Лустрација или грдото лице на македонската транзиција

– Македонските државни интереси и европските интеграции

– Неформалните мрежи во Македонија: влијание и активност

Списанието во електронска форма може да го преземете тука

Поврзани објави