logo

Прва обука за медиумска писменост во 2011 – Струмица

Share on facebook
Share on twitter
Обуката која се одржа во Струмица на 29 и 30 јануари го означи почетокот на обуките за медиумска писменост во 2011 година. На обуката присуствуваа 29 наставници од основните училишта од повеќе населени места околу Струмица. На различни теми, а во однос на медиумската писменост, предаваа Дарко Булдиоски и Дејан Андонов.
Обуките за медиумска писменост се организирани и спроведени од страна на Македонскиот институт за медиуми и Институтот за демократија, во соработка со Европскиот центар за новинарство и Бирото за развој на образованието, финансиски поддржано од програмата МАТРА на холандското Министерство за надворешни работи.
Обуката која се одржа во Струмица на 29 и 30 јануари го означи почетокот на обуките за медиумска писменост во 2011 година. На обуката присуствуваа 29 наставници од основните училишта од повеќе населени места околу Струмица. На различни теми, а во однос на медиумската писменост, предаваа Дарко Булдиоски и Дејан Андонов.

Обуките за медиумска писменост се организирани и спроведени од страна на Македонскиот институт за медиуми и Институтот за демократија, во соработка со Европскиот центар за новинарство и Бирото за развој на образованието, финансиски поддржано од програмата МАТРА на холандското Министерство за надворешни работи.

Поврзани објави