logo

Обуки за медиумска писменост во Охрид

Share on facebook
Share on twitter
Во рамките на проектот “медиумска писменост” во Охрид на 21-22 и 23-24 јуни 2010 беа спроведени обуки во кои учествуваа над 70 професори од основните и средните училишта во Охрид и Струга. На обуките одржани во Охрид предавачи беа: Дејан Андонов, Владимир Мисев, Петрит Сарачини и Сефер Тахири.
Овие обуки беа организирани и спроведени од страна на Македонскиот институт за медиуми и Институтот за демократија, во соработка со Европскиот центар за новинарство и Бирото за развој на образованието, финансиски поддржано од програмата МАТРА на холандското Министерство за надворешни работи.
Во рамките на проектот “медиумска писменост” во Охрид на 21-22 и 23-24 јуни 2010 беа спроведени обуки во кои учествуваа над 70 професори од основните и средните училишта во Охрид и Струга. На обуките одржани во Охрид предавачи беа: Дејан Андонов, Владимир Мисев, Петрит Сарачини и Сефер Тахири.

Овие обуки беа организирани и спроведени од страна на Македонскиот институт за медиуми и Институтот за демократија, во соработка со Европскиот центар за новинарство и Бирото за развој на образованието, финансиски поддржано од програмата МАТРА на холандското Министерство за надворешни работи.


Поврзани објави