logo

Обуки за медиумска писменост во Кавадарци

Share on facebook
Share on twitter
Во рамките на втората фаза на проектот “медиумска писменост” , на 17-18 септември и 1-2 октомври беа оддржани обуки во Кавадарци, Неготино и Демир Капија. Предавачите Сеад Џигал, Александра Теменугова, Владимир Мисев и Дејан Андонов ги обучуваа наставниците по мајчин јазик од овие градови на повеќе теми од областа на медиумската писменост.
Овие обуки беа организирани и спроведени од страна на Македонскиот институт за медиуми и Институтот за демократија, во соработка со Европскиот центар за новинарство и Бирото за развој на образованието, финансиски поддржано од програмата МАТРА на холандското Министерство за надворешни работи.
Во рамките на втората фаза на проектот “медиумска писменост” , на 17-18 септември и 1-2 октомври беа оддржани обуки во Кавадарци, Неготино и Демир Капија. Предавачите Сеад Џигал, Александра Теменугова, Владимир Мисев и Дејан Андонов ги обучуваа наставниците по мајчин јазик од овие градови на повеќе теми од областа на медиумската писменост.

Овие обуки беа организирани и спроведени од страна на Македонскиот институт за медиуми и Институтот за демократија, во соработка со Европскиот центар за новинарство и Бирото за развој на образованието, финансиски поддржано од програмата МАТРА на холандското Министерство за надворешни работи.


Поврзани објави