logo

Јавното мислење во Македонија за рејтингот на политичките партии и личности

Share on facebook
Share on twitter

Помеѓу 12-14 март 2009 година, Институтот за демократија спроведе редовна телефонска анкета за испитување на перцепциите на граѓаните за рејтингот на политичките партии во Македонија, нивното мислење за лидерите на политичките партии, како и рејтингот на Кандидатите за Претседател на Република Македонија.

Јавното мислење во Македонија за рејтингот на политичките партии и личности

Поврзани објави