Јавното мислење во Македонија за рејтингот на политичките партии и личности

Share on facebook
Share on twitter

Помеѓу 20-22 Февруари 2009 година, Институтот за демократија спроведе редовна телефонска анкета за испитување на перцепциите на граѓаните за рејтингот на политичките партии во МАкедонија, нивното мислење за лидерите на политичките партии, како и рејтингот на Кандидатите за Престседаел на Република Македонија.

Јавното мислење во Македонија за рејтингот на политичките партии и личности

Објави поврзани со проектот