logo

Jавното мислење во Република Македонија за политички прашања

Share on facebook
Share on twitter

Стручниот тим на Институтот за демократија пристапи кон спроведување на телефонска анкета за испитување на перцепциите на граѓаните на Република Македонија за актуелни политички теми.

Истржувањата на јавното мислење може да ги најдете подолу:

Поврзани објави