Тим

  ib3 image

  Марко Трошановски

  Претседател

  marko@idscs.org.mk

  Истражување на јавно мислење, политичка култура, медиуми, политички комуникации

  ib3 image

  Ивана Најдоска

  Програмски директор

  ivana@idscs.org.mk

  Kомуникации, програмски и грант менаџмент, добро владеење

  ib3 image

  Милена Крстева

  Административен и финансиски асистент

  milena@idscs.org.mk

  Маркетинг, финансиско рапортирање, креирање буџети, администрација

  ib3 image

  Миша Поповиќ

  Раководител на центар - Постар истражувач

  misha@idscs.org.mk

  Анти-корупција, политичка култура, социјални вредности, национализам и идентитет

  ib3 image

  Јане Димески

  Комуникации и односи со јавност

  jane@idscs.org.mk

  Односи со јавност, новинарство, парламент

  ib3 image

  Александар Талимџиоски

  Административен и финансиски менаџер

  aleksandar@idscs.org.mk

  Финансиски менаџмент, финансиско рапортирање

  ib3 image

  Зоран Нечев

  Раководител на центар – Постар истражувач

  zoran@idscs.org.mk

  Проширување на ЕУ, европеизација, политика на условеност, Западен Балкан, правда и внатрешни работи

  ЕУ интеграции, цивилно општество

  ib3 image

  Марко Панковски

  истражувач

  pankovski@idscs.org.mk

  Европска безбедност, теории на конфликти, граѓанско општество, младински политики, проценка на влијание на регулатива

  ib3 image

  Влора Речица

  Проектен асистент - помлад истражувач

  vlora@idscs.org.mk

  Добро владеење, парламент, цивилно општество и демократизација

  ib3 image

  Иван Николовски

  Помлад истражувач

  nikolovski@idscs.org.mk

  Европска интеграција, Берлински процес, меѓународни односи, поделени општества и општествени движења

  ib3 image

  Симона Младеновска

  Помлад истражувач

  simonamladenovska91@gmail.com

  Нови медиуми, социјални мрежи, младински политики

  ib3 image

  Ненад Марковиќ

  Надворешен соработник на истражување и аналитичар

  nenad@idscs.org.mk

  Политичка теорија, политичка филозофија, цивилно општество, етничка припадност, нација и држава, политичка култура, политички мит, добро владеење

  ib3 image

  Илина Мангова

  Надворешен соработник на истражување

  mangova@idscs.org.mk

  Демократизација, добро владеење, јавно мислење

  ib3 image

  Иван Дамјановски

  Надворешен соработник на истражување и аналитичар

  ivan@idscs.org.mk

  Европска интеграција, Европеизација, ЕУ проширување, идентитетски политики

  Практиканти

  Љупка Јаневска

  Љупка Јаневска

  Марие Јеленка Кирхнер

  Марие Јеленка Кирхнер

  Сара Јанеска

  Сара Јанеска

  Сара Миленковска

  Сара Миленковска

  Лукас Стрезос

  Лукас Стрезос

  Егзона Арифи

  Егзона Арифи