Тим

  ib3 image

  Марко Трошановски

  Претседател

  marko@idscs.org.mk

  Истражување на јавно мислење, политичка култура, медиуми, политички комуникации

  ib3 image

  Ивана Најдоска

  Програмски директор

  ivana@idscs.org.mk

  Kомуникации, програмски и грант менаџмент, добро владеење

  ib3 image

  Милена Крстева

  Административен и финансиски менаџер

  milena@idscs.org.mk

  Маркетинг, финансиско рапортирање, креирање буџети, администрација

  ib3 image

  Миша Поповиќ

  Раководител на центар - Постар истражувач

  misha@idscs.org.mk

  Анти-корупција, политичка култура, социјални вредности, национализам и идентитет

  ib3 image

  Симона Атанасова

  Комуникации и односи со јавност

  atanasova@idscs.org.mk

  Новинарство, односи со јавност

  ib3 image

  Ана Павловска Неделковска

  Финансиски координатор

  ana@idscs.org.mk

  Финансиски менаџмент, финансиско рапортирање

  ib3 image

  Зоран Нечев

  Раководител на центар – Постар истражувач

  zoran@idscs.org.mk

  Проширување на ЕУ, европеизација, политика на условеност, Западен Балкан, правда и внатрешни работи

  ЕУ интеграции, цивилно општество

  ib3 image

  Марко Панковски

  истражувач

  pankovski@idscs.org.mk

  Европска безбедност, добро управување, теории на конфликти, граѓанско општество, проценка на влијание на регулатива

  ib3 image

  Влора Речица

  Раководител на центар - истражувач

  vlora@idscs.org.mk

  Добро управување, парламент, цивилно општество и демократизација

  ib3 image

  Иван Николовски

  истражувач

  nikolovski@idscs.org.mk

  Европска интеграција, Берлински процес, меѓународни односи, поделени општества и општествени движења

  ib3 image

  Симона Младеновска

  Помлад истражувач

  simona@idscs.org.mk

  Добро управување, антикорупција, нови медиуми, социјални мрежи, младински политики

  ib3 image

  Ненад Марковиќ

  Надворешен соработник на истражување и аналитичар

  nenad@idscs.org.mk

  Политичка теорија, политичка филозофија, цивилно општество, етничка припадност, нација и држава, политичка култура, политички мит, добро владеење

  ib3 image

  Илина Мангова

  Надворешен соработник на истражување

  mangova@idscs.org.mk

  Демократизација, добро владеење, јавно мислење

  ib3 image

  Иван Дамјановски

  Надворешен соработник на истражување и аналитичар

  ivan@idscs.org.mk

  Европска интеграција, Европеизација, ЕУ проширување, идентитетски политики

  ib3 image

  Александра Јовевска Ѓорѓевиќ

  Помлад истражувач

  aleksandra@idscs.org.mk

  Парламент, родови прашања

  Практиканти

  Рабија Крушко

  Рабија Крушко

  Марие Јеленка Кирхнер

  Марие Јеленка Кирхнер

  Сара Јанеска

  Сара Јанеска

  Сара Миленковска

  Сара Миленковска

  Еван Ничов

  Еван Ничов

  Амина Башовиќ

  Амина Башовиќ