logo

Тим

Марко Трошановски

Претседател

Истражување на јавно мислење, политичка култура, медиуми, политички комуникации

Наташа Илиевска

Раководител на центар за финансии и администрација

Управување со финансии, финансиско рапортирање, креирање буџети

Миша Поповиќ

Раководител на центар за добро управување

Антикорупција, политичка култура, социјални вредности, национализам и идентитет

Зоран Нечев

Раководител на центар за европски интеграции

Проширување на ЕУ, европеизација, политика на условеност, Западен Балкан, надворешни влијанија

Александра Јовевска Ѓорѓевиќ

Раководител на центар за парламентарна поддршка и демократизација

Парламент, демократизација, добро владеење

Симона Атанасова

Комуникациски офицер

Новинарство, комуникации и односи со јавност, дигитален маркетинг

Анамарија Велиновска

Помлад истражувач

Евроинтеграции, политичка писменост

Марија Димитровска

Истражувач

Антикорупција, добро управување, општествени вредности

Мартина Илиевска

Помлад истражувач

Антикорупција, добро управување, родова еднаквост

Сара Јанеска

Помлад истражувач

Антикорупција, добро владеење, паралемент

Јоана Тренеска

Помлад истражувач

Парламент, демократизација, добро владеење

Ана Павловска Неделковска

Финансиски координатор

Финансиски менаџмент, финансиско репортирање

Сања Смилевска

Финансиски асистент

Финансиска и административна поддршка

Иван Николовски

Надворешен соработник

Европски интеграции, Берлински процес, меѓународни односи, поделени општества и општествени движења

Јован Близнаковски

Надворешен соработник на истражување

Мултикултурни политики, идентитетски политики, демократизација и добро владеење

Ненад Марковиќ

Надворешен соработник на истражување

Политичка теорија, политичка филозофија, цивилно општество, етничка припадност, нација и држава, политичка култура, политички мит, добро владеење

Иван Дамјановски

Надворешен соработник на истражување

Европска интеграција, Европеизација, ЕУ проширување, идентитетски политики

Илина Мангова

Надворешен соработник на истражување

Демократизација, добро владеење, јавно мислење

Драган Тилев

Надворешен соработник на истражување

Европски политики и институции, Процес за стабилизација и асоцијација, Пристапни преговори, Европски фондови, Западен Балкан, Администрација

Анета Арнаудовска

Раководителка на проектна компонента

Владеење на право, анти-корупција, судство

Марие Јеленка Кирхнер

Надворешен соработник на истражување

Европски политики, ЕУ и Западен Балкан