Архива

Tag Archives for "civitax"
item

ЦИВИТАКС – Група за фискални прашања во граѓанскиот и академскиот сектор и кај физичките лица

ЦИВИТАКС – Група за фискални прашања во граѓанскиот и академскиот сектор и кај физичките лица беше основана во октомври 2018, со мисија да подига иницијативи, анализира и истражува и да ги застапува фискалните прашања, во најширока смисла на зборот, што...

item

Став на Групата ЦИВИТАКС за предложената даночна реформа

Министерството за финансии објави дека почнувајќи од јануари 2019 година, се напушта системот на рамен данок и се преминува кон систем на прогресивен данок. Според реформата, примателите чиј доход на месечна основа го надминува прагот од бруто износ од...