Архива

Tag Archives for "Цивитакс"
item

Став на групата ЦИВИТАКС за злоупотребените средства на корисниците на вториот пензиски столб

Министерството за труд и социјална политика објави дека до Јавното обвинителство поднело кривична пријава против непознат сторител во врска со наодот дека на 12.000 лица не им се уплаќани законските придонеси во вториот столб. Исто така објави и дека...

item

ЦИВИТАКС – Група за фискални прашања во граѓанскиот и академскиот сектор и кај физичките лица

ЦИВИТАКС – Група за фискални прашања во граѓанскиот и академскиот сектор и кај физичките лица беше основана во октомври 2018, со мисија да подига иницијативи, анализира и истражува и да ги застапува фискалните прашања, во најширока смисла на зборот, што...

item

Став на Групата ЦИВИТАКС за предложената даночна реформа

Министерството за финансии објави дека почнувајќи од јануари 2019 година, се напушта системот на рамен данок и се преминува кон систем на прогресивен данок. Според реформата, примателите чиј доход на месечна основа го надминува прагот од бруто износ од...