ИНФОРМ лондонска инаугуративна работилница за истражување на формалните и неформалните институции на Балканот

Работилница за „Намалување на јазот меѓу формалните и неформалните институции на Балканот”, од проектот ИНФОРМ во рамки на програмата за научно истражување и иновација ХОРИЗОНТ 2020 се одржува во Лондон, Велика Британија. Учесниците во проектот во Лондон ги презентираат истражувачката агенда на проектот, пред се плановите за изработка на студии на случаи кои ќе анализираат […]