Архива

Tag Archives for "Судски совет"
item

Промовирани две публикации: Постои опасност од реформи без суштински промени во судството

Отсуствува јасна визија за тоа што и како треба да се реформира во судството. Политичката и институционална криза во во изминативе неколку години ги манифестираа сите слабости и недостатоци на уставниот и политичкиот систем. Прислушуваните разговори кои беа објавени...

item

Документ за јавни политики: Ефективноста на европскиот модел на судска независност во Западниот Балкан

Документот за јавни политики испитува во која мера е успешна институционализацијата на судските совети иницирана од Европската Унија во однос на нивната независност како и влијанието на други фактори како прецизноста на правилата на ЕУ со кои треба да...