Презентација на истражувања: Како до поголема социјална вклученост

Општините имаат позитивни практики во делот на вклученоста на граѓанските организации и граѓаните во работата со социјално ранливите групи, но тие не се доволни и мора да се прошират. Ова се дел од заклучоците од извештаите кои ги изработија граѓански организации од набљудувањето на програмите за социјална заштита на општините Велес, Пробиштип и Куманово во […]

Завршна конференција: Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно користење на ЕУ фондовите

На завршна конференција Институтот за демократија презентираше разработени проектни идеи на граѓански организации и државни институции и  „Прирачник за ЕУ проектен дизајн и раководење со проектен циклус“ во рамки на проектот „Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно искористување на ЕУ фондовите“ финансиран од Европската Унија. Институтот за демократија “Социетас Цивилис” Скопје, во соработка со Асоцијација […]

Повик за консултантски услуги за проект: Унапредување на социјална вклученост преку ефективно искористување на ЕУ фондовите

Повик за консултантски услуги бр. 0506-533/16 за експерт/и за проектот: „Унапредување на социјална вклученост преку ефективно искористување на ЕУ фондовите“ имплементиран од Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС), Асоцијацијата за Демократски Иницијативи и Организацијата на Жени од Општина Свети Николе. Општа и специфична цел: Општата цел на проектот е да ja унапреди социјалната […]

Анкета: Перцепции на јавноста за условите за живот и социјалната вклученост

Повеќе од половина од граѓаните (51,9%) сметаат дека економската состојба на  државата се движи во негативна насока, 27,3% сметаат дека стагнира, додека само 14,5% сметаат дека се движи во позитивна насока. Најголем дел од граѓаните (32,3%) сметаат дека во Македонија е многу тешко да се најде работа, односно ја даваат најниската можна оцена 1, која […]

Анкета: Искуства и перцепции на примателите на социјална помош за условите за живот и можностите

Нешто помалку од една третина (31,7%) од примателите на социјална помош го оценуваат нивото на обезбедување на заштита на социјално загрозените од страна на државата со најниската понудена оцена – 1. За 27,7% оценката која ја заслужува државата по ова прашање е 2. Средна оценка – 3 државата има од 22,7% од испитаниците, а највисоки […]

Спроведени обуки за истражувачки методи за граѓански организации

Институтот за демократија “Социетас цивилис” – Скопје (ИДСЦС) во соработка со Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) – Гостивар и Организацијата на жени од Општина Свети Николе (ОЖОСВ) како дел од проектот “Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно искористување на ЕУ фондовите” организираа две обуки наменети за претставници на граѓански организации. Двете обуки беа организирани на тема […]

Спроведени обуки за проектен дизајн и менаџмент на проекти на ЕУ во Струмица, Велес и Охрид

Институтот за демократија “Социетас цивилис” – Скопје (ИДСЦС) во соработка со Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) – Гостивар и Организацијата на жени од општина Свети Николе (ОЖОСВ) како дел од проектот “Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно искористување на ЕУ фондовите” организираа четири обуки наменети за претставници на Центрите за социјална работа, Заводот за социјални дејности […]

Социјална вклученост: Повик за аплицирање за мали грантови

Институтот за Демократија “Социетас Цивилис” – Скопје (ИДСЦС) заедно со Асоцијацијата за Демократски Иницијативи (АДИ) и Организацијата на Жени од Општина Свети Николе (ОЖОСВ) во рамки на проектот “Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно искорисутвање на ЕУ фондовите” објавуваа повик за граѓански организации за аплицирање за мали грантови (60 000 денари) за спроведување на мониторинг на […]

Повик за обука за истражувачки методи и дисеминација на истражувачки продукти

Институтот за Демократија “Социетас Цивилис” – Скопје (ИДСЦС) во соработка со Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) – Гостивар и Организацијата на Жени од Општина Свети Николе (ОЖОСВ) како дел од проектот “Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно искористување на ЕУ фондовите” објавува повик за граѓански организации за учество на обука за истражувачки методи и дисеминација на истражувачки […]