Повик за швајцарска стипендиска програма 2021/2022

Во период од 12 до 27 јануари 2022 година отворен е повик за аплицирање за швајцарската стипендиска програма за професионално усовршување, наменета за вработените во Собранието на Република Северна Македонија, кои имаат интерес за професионално усовршување и развој, односно интерес за магистерски студии во академска 2021/2022 година. Швајцарската стипендиска програма за професионално усовршување се реализира […]

Отвореноста на Собранието: Информираноста и вклученоста на јавноста во работата на пратениците

Собранието има една од поважните улоги во политичкиот живот на една демократска држава. Со цел да може да ги реализира своите функции, потребно е да биде ефикасно, транспарентно и отчетно пред граѓаните, и да обезбеди нивна поголема вклученост во процесите на донесување на одлуки. Собранието како претставнички орган на граѓаните и како носител на законодавната […]

Промени на дело: Следење на Националната стратегија за борба против корупција

Националната стратегија за борба против корупцијата беше донесена во Собранието на Република Северна Македонија во април 2021 година. Таа претставува сеопфатен документ што ги дава основните насоки за реформскиот план насочен кон сузбивање на корупцијата. Покрај насоки и теми од важност за борбата против корупцијата, Стратегијата дава и конкретни заложби што треба да се остварат […]

Антикорупциската комисија во извештајот на Европската комисија

Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) e превентивна, самостојна и независна. ДКСК ги дополнува институциите што ја гонат корупцијата, преку водење поединечни постапки, развој на политики и законодавството. ДКСК првично е превентивно тело и согласно со законските одредби има ограничени надлежности за спроведување мерки при прекршување на законот. Токму затоа успехот во борбата против […]

Повик за швајцарска стипендиска програма 2021/2022

Отворен е повик за аплицирање за швајцарската стипендиска програма за професионално усовршување, наменета за вработените во Собранието на Република Северна Македонија, кои имаат интерес за професионално усовршување и развој, односно интерес за докторски студии во академска 2021/2022 година; Швајцарската стипендиска програма за професионално усовршување се реализира во рамките на Програмата за Парламентарна Поддршка, финансирана од […]

Квалитетот на дебатата во Собранието – краток осврт на квалитетот на дебатата во периодот 2020 – 2021 година

Врз основа на податоците презентирани во оваа кратка анализа, но и долгогодишната работа на Институтот за демократија (ИДСЦС) во набљудување на работата на Собранието, во продолжение неколку препораки кои може да бидат имплементирани за подобрување на квалитетот на дебата: Зголемување на информираноста и знаењата за темите кои се предмет на дискусија, како и подобрување на […]

Локални избори 2021 и улогата на антикорупциските институции

Изборот на граѓаните на Локалните избори ќе определи кој ќе раководи со локалната заедница и во која насока ќе се движи локалниот развој. Евидентно е дека локалните теми стануваат сè поважни за граѓаните бидејќи управувањето на локално ниво директно влијае врз нивниот квалитет на живот. Финансирањето на кампањата за локалните избори е клучен индикатор за […]

Поглед на Собрание: Како до поквалитетна дебата во Собранието?

Институт за демократија, од јуни 2014 година, го следи квалитетот на дебатата во Собранието и работата на Собранието генерално. Во периодот јануари – јуни 2021, набљудувањето се фокусираше на дискусиите кои се однесуваат на точки од собранискиот дневен ред кои спаѓаат во областите на владеење на право, човековите права и демократија. Извештајот за овој период […]

Јули 2020 – јули 2021: Една година од парламентарните избори, како граѓаните гледаат на политичкото влијание и отвореноста на актуелниот парламентарен состав?

Во 2021 година се забележува позитивен исчекор во ставовите на граѓаните кога станува збор за улогата на Собранието во политичкиот живот на државата, достапноста на народните избраници за јавноста и вклучувањето на граѓаните во процесите на донесување одлуки. Имено, овој пратенички мандат е препознаен од јавноста како највлијателен во политичкиот живот и за квалитетот на […]