Архива

Tag Archives for "седница,"
item

Собранието под лупа: Извештај од мониторинг на дискусија за измени на Закон за високо образование

Фото: Студентски марш на 10 декември 2014 против измените на Законот за високо образование. За измените на ЗВО пратениците расправаа аргументирано и интензивно со чести реплики и контрареплики. Ниту еден од говорниците не ја променил почетната позиција со која...

item

Собранието под лупа: Извештај од мониторинг на дискусија за измени на Закон за високо образование

Фото: Студентски марш на 10 декември 2014 против измените на Законот за високо образование. За измените на ЗВО пратениците расправаа аргументирано и интензивно со чести реплики и контрареплики. Ниту еден од говорниците не ја променил почетната позиција со која...

item

Собранието под лупа: Седми извештај од мониторинг на медиуми

Медиумите во март го зголемија известувањето за случувањата во Собранието, по остриот пад во февруари. Притоа тие почесто информираа за парламентарните дискусии на пленарните седници од кои најчесто околу дискусиите за измените на законите за лична карта и живеалиште....

item

Собранието под лупа: Седми извештај од мониторинг на медиуми

Медиумите во март го зголемија известувањето за случувањата во Собранието, по остриот пад во февруари. Притоа тие почесто информираа за парламентарните дискусии на пленарните седници од кои најчесто околу дискусиите за измените на законите за лична карта и живеалиште....

item

Собранието под лупа: Извештај за дебатата на пратениците во јануари

Во јануари пратениците најмалку досега ги образложуваа своите позиции со по два и повеќе аргументи, а најчесто досега во говорите изнесуваа по еден аргумент. Во овој период тие повторно не успеаја да се разубедат во исправноста на своите аргументи...

item

Собранието под лупа: Извештај за дебатата на пратениците во јануари

Во јануари пратениците најмалку досега ги образложуваа своите позиции со по два и повеќе аргументи, а најчесто досега во говорите изнесуваа по еден аргумент. Во овој период тие повторно не успеаја да се разубедат во исправноста на своите аргументи...

item

Собранието под лупа: Извештај за дебатата на пратениците во октомври

Пратеничките ги надзборуваа пратениците на седниците во Собранието кои се одржаа во октомври. Жените продолжија со зголемување на својот удел во парламентарните расправи со што достигнаа 56% од вкупните дискусии. Притоа, на пратеничките се должи и продлабочувањето на дебатата...

item

Собранието под лупа: Извештај за дебатата на пратениците во октомври

Пратеничките ги надзборуваа пратениците на седниците во Собранието кои се одржаа во октомври. Жените продолжија со зголемување на својот удел во парламентарните расправи со што достигнаа 56% од вкупните дискусии. Притоа, на пратеничките се должи и продлабочувањето на дебатата...

item

Собранието под лупа: Втор извештај за дебатата на пратениците

Пратеничките го зголемија уделот во дискусијата, но дебатата во Собранието во септември 2014 г. во најголем дел остана сиромашна, иако се зголемија репликите и контрарепликите. Ниту еден пратеник не беше разубеден во текот на дикусиите, а пратениците генерално се...