Архива

Tag Archives for "Програма за борба против корупција"
item

Корупцијата во Македонија расте, отпорот слабее

Коруптивниот  притисок  од  страна  на  службените  лица (барање на мито или услуга)  и  вклученостa  од  страна  на граѓаните  бележат  зголемување  споредбено  со  истражувањето  од  2014  година. Ова значи раст на административната корупција. Ако во 2014 г. секој четврти полнолетен...

item

Извештај на СЕЛДИ: Главните напори да се насочат кон справување со високата политичка корупција и со заробената држава

Во ниту една од земјите од регионот на југоисточна Европа не е забележан јасен и издржан пробив на политики во областа на борбата против корупцијата. Сепак, се забележуваат напори да се внесат технички решенија и да се подобри работата...

item

Антикорупциска конференција во Скопје: Заробената држава не е повеќе само метафора

Прашањата за борба против корупцијата во земјите од Западен Балкан и Турција беа тема на регионалниот форум наречен „Справување со корупцијата и заробената држава во Југоисточна Европа“ што се одржа на 29 и 30 октомври 2016 година во Скопје,...

item

Проценет ризикот за корупција во четири институции

Во текот на 2015 и 2016 година, ИДСЦС спроведуваше проценка на ризици од корупција во областите здравство и образование. Проценката на ризици од корупција претставува инструмент за добро управување преку кој се лоцираат процедури и пракси кои се под...