Архива

Tag Archives for "прирачник"
item

Прирачник за парламентарни избори 2020 година – второ дополнето издание

Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС) и Фондацијата Конрад Аденауер од Скопје имаат задоволство да ви го претстават второто дополнето издание на публикацијата „Прирачник за парламентарните избори во Република Северна Македонија 2020 година – второ дополнето издание“....

item

Прирачник за претседателските избори 2019 – Второ дополнето издание

Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС) и Фондацијата Конрад Аденауер од Скопје имаат задоволство да ви го претстават второто дополнето издание на публикацијата „Прирачник за претседателските избори во Република Северна Македонија 2019 година*“. Изданието на Прирачникот е...

item

Прирачник за претседателски избори 2019

Институт за демократија „Социетас цивилис“ Скопје (ИДСЦС) и Фондацијата Конрад Аденауер (КАС) ви го претставуваат првото издание на Прирачникот за претседателски избори во Република Македонија 2019 година*. Електронското издание на прирачникот е достапно на македонски, албански и англиски јазик...

item

Прирачник за локалните избори 2017 – Второ дополнето издание

Фондацијата Конрад Аденауер (КАС) и Институтот за демократија „Социетас цивилис“ Скопје (ИДСЦС) ви го претставуваат второто дополнето издание на Прирачникот за локални избори во Република Македонија – 2017 . Електронското издание на прирачникот е достапо на македонски, албански и...

item

Прирачник за локални избори во Република Македонија 2017 – Прво издание

Почитувани, Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ во соработка со Фондацијата Конрад Аденауер го подготви Прирачникот за локалните избори во Република Македонија во 2017 година. Во ова издание на Прирачникот можете да ги добиете сите релевантни информации за изборниот процес,...

item

Прирачник за парламентарни избори во Република Македонија – 2016

Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ во соработка со Фондацијата Конрад Аденауер го изработи Прирачникот за парламентарните избори во Република Македонија во 2016. Во прирачникот можете да ги добиете сите релевантни информации за изборниот процес, легислативата, начинот на гласање изборниот...