Архива

Tag Archives for "одлука"
item

Одлука за избор на најповолен понудувач за изработка на анимирано видео

Целосната одлука е достапна на следниот линк: Одлука за најдобар понудувач за изработка на анимирано видео

item

Одлука за избор на собирач на податоци

Одлика за избор на собирач на податоци на отворениот повик во рамки на проектот „Кон добро управување во државните претпријатија и независните тела“ (Improved good governance of state owned enterprises and independent state bodies) – финансиран со помош од...

item

Одлука за избор на правен експерт

Одлука за избор на правен експерт на отворениот повик за правен експерт во рамки на проектот „Кон добро управување во државните претпријатија и независните тела” (Improved good governance of state owned enterprises and independent state bodies) – финансиран со...

item

ПВР во сенка: Одлука за избор на регрантисти

Одлука за избот на регрантисти од Отворениот повик за доделување мали грантови на граѓански организации за спроведување на проекти за истражување и мониторинг, активност за подргантирање во рамки на проектот “Проценка на влијание на регулативата во сенка: промовирање на креирање политики...

item

Проект 463: Одлука за избор на најдобар понудувач

Врз основа на член 30 од Статутот на Институт за демократија “Социетас цивилис” Скопје донесен на ден 03.04.2016, претседателот на ИДСЦС ја донесе следнава: Одлука за избор на најповолен понудувач:  По отворениот повик 0507-049/17 од 09.02.2017 за консултантски услуги...