Образование како фактор на одржлива борба против корупција

Образованието е неодминлив дел од борбата против корупцијата. Тоа е дел од долгорочниот процес на социјализација, и место каде државата може да инвестира во долгорочно креирање на генерации кои ќе се спротивставуваат на корупцијата. На тој начин, државата ќе се вклучи кон производство на одржливост, како потпора на постоечките реформи на антикорупцискиот сектор. Целите на […]

Видео: Каква е перцепцијата на младите за работата на Собранието?

Само 6% од младите се обиделе да се вклучат во работата на Собранието, а 86% не се информирани како можат да го направат тоа. Прочитајте повеќе за перцепцијата на младите за работата на Собранието. Младите и политиката во Северна Mакедонија: Која е перцепцијата за работата на Собранието?

Младите и политиката во Северна Mакедонија: Која е перцепцијата за работата на Собранието?

Ставовите и перцепциите за работата на политичките институции, вклучувајќи ги и националните собранија, на младите во Северна Македонија, суштински не се разликуваат од перцепциите на нивните врсници од Југоисточна Европа.  Мнозинството од младите од ЈИЕ, го делат мислењето дека се политички исклучени во носењето одлуки и имаат перцепција дека нивните интереси не се доволно застапени […]

Поттикнување на промена на стигматизирачки ставови: Награден конкурс за млади новинари

Европа се соочува со зголемување на бројот на мигранти и бегалци, а ризикот од радикализација, кој најмногу може да влијае врз младите, расте. Многу социјално исклучени млади се вклучуваат во екстремистички движења во потрага по идентитет и место во општеството. Имајќи ја предвид важната улога на медиумите и новинарите во современото општество, ги повикуваме младите […]