Архива

Tag Archives for "медиуми"
item

Извештај од набљудување на медиумското известување за работата на Собранието (август – октомври 2016)

Институтот за демократија преку проектот „Собранието под лупа“ работи на исполнување на својата мисија за поддршка на развојот на демократските процеси преку промоција на креирање на политики базирани на истражување, анализи и консултација со засегнатите страни. ИДСЦС смета дека...

item

Извештај од набљудување на медиумското известување за работата на Собранието (7 април – 31 јули 2016)

• Известувањето од дебатите на седниците се спушти на најниско ниво досега, споредено со претходните периоди на набљудување, септември – декември 2015 и јануари – 6 април 2016. • Медиумите најчесто објавуваа информации во кои пратеници коментираат други случувања...

item

Извештај од набљудување на медиумското известување за работата на Собранието (јануари – април 2016)

Прв пат од почетокот на набљудувањето (јуни 2014) на медиумското известување за Собранието, објавени се повеќе информации во кои како извори се застапени истовремено пратеници и од мнозинството и од опозицијата (51%) отколку само со пратеници од една политичка опција (49%). Во...

item

Собранието под лупа: Втора анкета за работата на парламентот

Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ Скопје (ИДСЦС) во периодот 5 мај – 6 јуни 2015 година, во рамки на проектот „Собранието под лупа, засилување на политичката дебата и делиберативниот дискурс“ спроведе истражување на јавното мислење околу перцепциите на граѓаните...

item

Собранието под лупа: Втора анкета за работата на парламентот

Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ Скопје (ИДСЦС) во периодот 5 мај – 6 јуни 2015 година, во рамки на проектот „Собранието под лупа, засилување на политичката дебата и делиберативниот дискурс“ спроведе истражување на јавното мислење околу перцепциите на граѓаните...

item

Собранието под лупа: Деветти извештај од мониторинг на медиуми

Во мај медиумите најмалку досега од почетокот на мониторингот консултираa пратеници (20%) како извори во информации во кои се спомнува Собранието. Притоа, и кога наведуваа пратеници, во дури 94% од случаите тоа беа пратеници од само една политичка опција,...

item

Собранието под лупа: Деветти извештај од мониторинг на медиуми

Во мај медиумите најмалку досега од почетокот на мониторингот консултираa пратеници (20%) како извори во информации во кои се спомнува Собранието. Притоа, и кога наведуваа пратеници, во дури 94% од случаите тоа беа пратеници од само една политичка опција,...

item

Собранието под лупа: Шести извештај од мониторинг на медиуми

Медиумите во февруари најмалку досега известуваа за случувањата во Собранието што коинцидира со насочувањето на јавниот интерес кон прес-конференциите на опозицијата и објавувањето на наводните прислушкувани аудио снимки за високи државни функционери. Собранието во февруари 2015, повторно најчесто е...

item

Собранието под лупа: Шести извештај од мониторинг на медиуми

Медиумите во февруари најмалку досега известуваа за случувањата во Собранието што коинцидира со насочувањето на јавниот интерес кон прес-конференциите на опозицијата и објавувањето на наводните прислушкувани аудио снимки за високи државни функционери. Собранието во февруари 2015, повторно најчесто е...

item

Собранието под лупа: Петти извештај од мониторинг на медиуми

Медиумите во јануари 2015 досега најмногу информираа од почетокот на периодот на мониторинг за содржината на парламентарните расправи, ставовите и аргументите изнесени од страна на пратениците. Клучно за привлекување на медиумскиот интерес беа парламентарните расправи околу Законот за високо...