Архива

Tag Archives for "креирање политики"
item

Анкета: Проценката на влијание на регулативата останува непознат инструмент за јавноста

Процесот на проценка на влијание на регулативата (ПВР) во Македонија се спроведува од 2009 година. Постапката треба да овозможи донесување одлуки, закони и политики засновани на истражувања, анализи, докази и факти од министерствата и Владата со вклученост на сите...

item

Проценка на влијанието на регулативата во сенка: Промовирање на креирање политики базирани на докази