Архива

Tag Archives for "кавлитет на дебата"
item

Квалитет на дебата во Собранието: Надзорна расправа за случајот Еуростандард банка

Политичката контрола и надзорот над Владата и над другите носители на јавни функции е една од уставно одредените надлежности на Собранието. Еден од механизмите за остварување на оваа надлежност се надзорните расправи преку кои се контролира работата на Владата,...