Архива

Tag Archives for "истражување на јавно мислење"
item

Анкета за перцепциите на граѓаните за процесот на проценка на влијание на регулативата во 2018

Процесот на проценка на влијание на регулативата кој треба да се спроведува за секоја нова или измена на постоечка легислатива предложена од страна на Владата и во 2018 година остана генерално непознат за граѓаните. Од анкетираните граѓани, 86% oдговорија...

item

Повик за истражување на јавното мислење

Институтот за демократија „Социетас цивилис“ – Скопје, Ве поканува да доставите понуда за испорака на теренско истражување во рамки на институционален грант од програмата „Цивика мобилитас“ бр. 11-177/1-2016 Целосниот повик со сите наведени услови е достапен на следниот линк:...