Архива

Tag Archives for "Закон за употреба на јазиците"
item

Презентација: Законите овозможуваат несоодветно квалификувани лица да раководат јавни и државни претпријатија и регулаторни тела

Законите според кои се избираат лицата во раководните органи на јавните и државните претпријатија и регулаторните тела не бараат ниту нудат критериуми со кои ќе се гарантира избор на квалитетни лица кои ќе бидат директори или членови на управните...

item

Инфографик: Што мислат граѓаните за Законот за употреба на јазиците

  http:// Телефонска анкета за Закон за употреба на јазиците Infogram  

item

Мрежа за подобра легислатива: Jавна реакција околу неподготвувањето на ПВР за Законот за употреба на јазиците

Како чинители во граѓанското општество и засегнати страни во процесите на креирање политиките ние, дел од организациите членки на Мрежата за подобра легислатива “Мрежа РИА” и организациите подгрантисти на проектот “Проценка на влијанието на регулативата во сенка: промовирање на...

item

Реакција по повод предлог- Закон за употреба на јазиците

Институтот за демократија „Социетас цивилис“ ги поздравува сите заложби за унапредување на употребата на јазиците на заедниците. Во таа насока, ја повикуваме Владата Законот за употреба на јазиците да се даде на мислење на Венецијанската комисија и нејзините забелешки...