Архива

Tag Archives for "говори,"
item

Завршна конференција за Собранието под лупа: Пратениците дебатираат ретко и од ровови

Претходно изградени позиции, неменливи ставови, ретко продлабочување на дебатата околу точките од дневниот ред, игнорирање и затвореност кон аргументите на другите говорници, доминација на жените во дискусиите и искажување почит претежно кон личноста и аргументите на сопартијците. Ова се...

item

Завршна конференција за Собранието под лупа: Пратениците дебатираат ретко и од ровови

Претходно изградени позиции, неменливи ставови, ретко продлабочување на дебатата околу точките од дневниот ред, игнорирање и затвореност кон аргументите на другите говорници, доминација на жените во дискусиите и искажување почит претежно кон личноста и аргументите на сопартијците. Ова се...

item

Собранието под лупа: Извештај од мониторинг на дискусија за измени на Закон за високо образование

Фото: Студентски марш на 10 декември 2014 против измените на Законот за високо образование. За измените на ЗВО пратениците расправаа аргументирано и интензивно со чести реплики и контрареплики. Ниту еден од говорниците не ја променил почетната позиција со која...

item

Собранието под лупа: Извештај од мониторинг на дискусија за измени на Закон за високо образование

Фото: Студентски марш на 10 декември 2014 против измените на Законот за високо образование. За измените на ЗВО пратениците расправаа аргументирано и интензивно со чести реплики и контрареплики. Ниту еден од говорниците не ја променил почетната позиција со која...

item

Собранието под лупа: Извештај за дебатата на пратениците во мај

Пратениците во мај ја зголемија меѓусебната интеракција ако се земе предвид дека се зголемија репликите и контрарепликите. Тоа е индикатор дека пратениците во овој период почесто влегувале во дискусии околу точките од дневниот ред на Собранието споредено со април. ...

item

Собранието под лупа: Извештај за дебатата на пратениците во мај

Пратениците во мај ја зголемија меѓусебната интеракција ако се земе предвид дека се зголемија репликите и контрарепликите. Тоа е индикатор дека пратениците во овој период почесто влегувале во дискусии околу точките од дневниот ред на Собранието споредено со април. ...

item

Собранието под лупа: Извештај за дебатата на пратениците во април

Пратениците во април ја намалија меѓусебната интеракција ако се земе предвид дека се зголеми процентот на индивидуални говори, а се намалија процентите на репликите и контрарепликите. Најретко досега во последните 6 месеци, пратениците ги поврзуваа своите позиции и аргументи...

item

Собранието под лупа: Извештај за дебатата на пратениците во април

Пратениците во април ја намалија меѓусебната интеракција ако се земе предвид дека се зголеми процентот на индивидуални говори, а се намалија процентите на репликите и контрарепликите. Најретко досега во последните 6 месеци, пратениците ги поврзуваа своите позиции и аргументи...

item

Собранието под лупа: Извештај за дебатата на пратениците во март

Пратениците на набљудуваните седници во март најчесто ги образложуваа своите позиции со по два и повеќе аргументи, а намален е процентот на образложенија со по еден аргумент. Во 17% од дискусиите образложенијата се оценети како “слаби” односно без целосни...

item

Собранието под лупа: Извештај за дебатата на пратениците во март

Пратениците на набљудуваните седници во март најчесто ги образложуваа своите позиции со по два и повеќе аргументи, а намален е процентот на образложенија со по еден аргумент. Во 17% од дискусиите образложенијата се оценети како “слаби” односно без целосни...