Публикации

Archives for: "Видео"
Мај/2020

Влог: Со промена на Законот за јавни претпријатија до поквалитетни услуги

Антикорупција / Видео / Добро владеење / Јавна администрација

Апр/2020

Video: Kush menaxhon me ndërmarrjet publike dhe si të përmirësohet gjendja

Видео / Добро владеење / Јавна администрација

Апр/2020

Видео: Кој управува со јавните претпријатија и како да се подобри состојбата

Антикорупција / Видео / Добро владеење / Јавна администрација

Фев/2020

Влог – Квалитетот на јавните претпријатија зависи од квалитетот на луѓето кои ги управуваат

Видео / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

Јан/2020

Влог – Како до промена? Да ги избереме најдобрите за јавните претпријатија

Видео / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност