Публикации

Archives for: "Видео"
Сеп/2021

Video: Sa kushton lufta kundër korrupsionit?

Антикорупција / Видео / Добро владеење / Јавна администрација

Сеп/2021

Видео: Колку чини борбата против корупцијата?

Антикорупција / Видео / Добро владеење / Јавна администрација

Авг/2021

Видео: Побарај од твојата општина да има план како да спречи наместо да лечи

Видео / Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа

Авг/2021

Video: Kërkojini komunës tuaj që të ketë plan se si të parandalon në vend që të kuron

Видео / Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа

Мар/2021

Видео: Како погрешните луѓе доаѓаат на вистинските позиции во државните институции?

Антикорупција / Видео / Добро владеење / Јавна администрација

Мар/2021

Video: Fatkeqësi është mos ketë plan për fatkeqësi

Антикорупција / Видео / Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа

Мар/2021

Видео: Несреќа е да се нема план за несреќи

Антикорупција / Видео / Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа

Дек/2020

Видео: #УчимеЗаКорупцијата со Стефан Николиќ

Антикорупција / Видео / Добро владеење / Образование

Дек/2020

Video: Kuvendi në luftë kundër korrupsionit

Антикорупција / Видео / Добро владеење / Парламент

Дек/2020

Видео: Собранието во борбата против корупцијатa

Антикорупција / Видео / Добро владеење / Парламент